Formularz zgłoszeniowy

 

Jeśli jesteś kapitanem drużyny i chcesz ją zgłosić do rywalizacji - zaznacz to pole oraz załącz wypełniony plik DRUŻYNA - LISTA ZAWODNIKÓW (do pobrania obok)
Prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby, z którą chcemy dzielić pokój w hotelu. To pole jest nieobowiązkowe.
Prosimy pobrać Oświadczenie uczestnika (link obok) i dołączyć skan podpisanego dokumentu