22 marca w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu miało miejsce spotkanie Członków Honorowego Komitetu Organizacyjnego XXIX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników.
Mimo, iż do wydarzenie pozostało pół roku, organizacja w Opolu rozpoczęła się znacznie wcześniej, podczas spotkania zostały omówione: działania, które zostały już podjęte w związku z organizacją tegorocznej Spartakiady, plan wydarzenia oraz budżet, przedstawiono również mapę placówek: sportowych, rekreacyjnych oraz noclegowych.

W spotkaniu Członków Honorowego Komitetu Organizacyjnego XXIX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników, udział wzięli:

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu adw. Marian Jagielski

Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu adw. Łukasz Wójcik

Członek Rady Adwokackiej Magdalena Koczur-Miedziejko

Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski

Sekretarz Miasta Opola Grzegorz Marcjasz

Prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej Tomasz Garbowski

Wiceprezes Sadu Okręgowego Paweł Mehl

Prokurator Okręgowy Opole Liliana Kapera-Kopczyk

Prokurator Okręgowy Świdnica Wiesław Dworczak

Opolski Kapelan Sportu ks. Jerzy Kostorz

XXIX Ogólnopolska Spartakiada Prawników odbędzie się od 12 do 16 września 2018 roku w Opolu. Zapraszamy!